Home Missie Contact Kantoren
158

Wie zijn wij?

Z-Staffing is het uitzendkantoor dat vooral projectmatig werkt. Dit wil zeggen dat we ons toespitsen op bepaalde jobs in specifieke sectoren (zie specialisaties) en dat we binnen deze sectoren de grootst mogelijke kwaliteit bieden zowel aan jou als jobstudent als aan het bedrijf waarvoor je gaat werken.

Kwaliteit als uitgangspunt: Voor jou willen we de juiste vakantiejob, voor de bedrijven de juiste jobstudent vinden.

De projectmatige aanpak van Z-Staffing houdt in dat je tijdens infosessies en individuele gesprekken doorgedreven informatie krijgt over de vacante job(s). Z-Staffing laat zowel de positieve als de negatieve punten aan bod komen, waardoor je voor jezelf een juist beeld kan vormen van de job.