Home Missie Contact Kantoren
162

Federgon en VCU-label

Federgon:

Federgon, de federatie van de Partners voor Werk, heeft in haar sector uitzendarbeid maar liefst 74 aangesloten uitzendbureaus, die 96% van de uitzendactiviteit in België vertegenwoordigen.

Vooraleer een uitzendkantoor kan toetreden, moet het slagen voor de toetredingsaudit van Federgon. Vervolgens voert de koepelfederatie tweejaarlijks een audit uit op de werking van haar leden. Hierbij worden strenge controles toegepast.

Het Federgonlabel staat borg voor ethiek en deontologie. Het bevestigt tevens de wil van de betrokken partijen om kwalitatief hoogstaande diensten te bieden aan hun klanten: de ondernemingen en de werknemers/werkzoekenden.


VCU-label:

Z-Staffing stelt veilig werken van haar uitzendkrachten als hoogste prioriteit. Vandaar dat wij zoveel belang hechten aan onze VCU-certificering.

VCU staat voor Veiligheids-Checklist Uitzendbureaus. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichtings- en screeningssysteem ten behoeve van uitzendbureaus die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.