Home Missie Contact Kantoren
162

Z-Staffing - Tijd voor veiligheid !

Als divisie van de Z-Group, staat Z-Staffing garant voor een degelijk uitgewerkt veiligheidsbeleid bij zijn klanten. Via infosessies, werkpostfiches, toolboxen, gerichte affichecampagnes en peterschap helpen we onze uitzendkrachten op weg in hun nieuwe job. Als uitzendkantoor vinden wij het onze plicht om iedereen voldoende te informeren.

Veiligheid in de uitzendsector is een kwestie van 3 handen op 1 buik:
Enkel wanneer uitzendkracht, gebruiker en uitzendkantoor aan hetzelfde zeel trekken, kunnen we arbeidsongevallen voorkomen.

Vragen staat vrij:
Iedere werkpost wordt gekenmerkt door zijn eigen specifieke valkuilen. Onze consultants staan steeds ter beschikking om vragen van bedrijven en uitzendkrachten te beantwoorden.

Beter voorkomen dan genezen:
Allereerst gaan we aan de hand van een risico-analyse na of we de risico’s kunnen uitschakelen. Lukt dit niet helemaal, dan schakelen we collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen in om onze uitzendkrachten tegen de restrisico’s te beschermen. Z-Staffing stelt voor iedereen de basis-PBM’s (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, veiligheidshelm) en werkkledij ter beschikking.

Veiligheid staat voor kwaliteit:
Uitzendkrachten die aandacht hebben voor veiligheid, leveren automatisch meer kwaliteit. Een propere werkplaats, goede kennis van de job en inlevingsvermogen op de werkvloer zijn kwaliteiten die alom geprezen en geapprecieerd worden.

De juiste kracht op de juiste plaats:
Dit cliché gaat in de uitzendsector veel over de tong maar het is gelijkertijd wel een waarheid als een koe. Z-Staffing organiseert jaarlijks verschillende uiterst professionele en doelgroepgerichte opleidingen. Hierdoor verkleinen we de mogelijke kloof tussen de vraag van de klant en de competenties van onze uitzendkrachten.

Om ons veiligheidsbeleid te stroomlijnen maken we graag gebruik van de kennis die aanwezig is binnen de Z-Group, bij onze klanten en bij organisaties als PI (Preventie en Interim). Binnen de Z-Group kunnen we beroep doen op de kennis van de QESH-afdeling. Bij PI nemen we actief deel aan de bijeenkomsten van verschillende werkgroepen.

Jaarlijks evalueert AIB-Vincotte onze inspanningen op het vlak van veiligheid en moeten wij bewijzen ons VCU-certificaat waard te zijn.