• Werken via dienstencheques

 • Wat is een dienstencheque?

  Het is een systeem waarbij Z-Staffing werknemers in dienst neemt om activiteiten van huishoudelijke aard bij een gebruiker (particulier) uit te voeren.

  De dienstencheque heeft een aankoopwaarde van € 8,50. 

  Opgelet: Prijsstijging naar aanleiding van begrotingsakkoord juni 2013 vanaf 1 januari 2014 zal een dienstencheque €9 per uur kosten voor de eerste 400 dienstencheques; de aankooppijs van de laatste 100 dienstencheques zal vanaf dan €10 bedragen.

  Voor elk gepresteerd uur overhandigt de gebruiker 1 (volledige) dienstencheque aan de werknemer. Op deze dienstencheque:

  1. Rechts: Dateert en ondertekent de gebruiker
  2. Midden onder: Schrijft de werknemer zijn naam en voornaam, evenals zijn INSZ ( identificatienummer van de sociale zekerheid – op de achterkant van de identiteitskaart of SIS kaart in de rechter bovenhoek) en ondertekent het document
  3. Midden boven: Z-Staffing houdt de afscheurstrook van elke dienstencheque bij. Wij vermelden ook op elke dienstencheque onze gegevens
  4. Uiterst rechts: De geldigheidsdatum van de cheques voor Z-Staffing is negen maanden, voor de gebruiker is de geldigheidsduur acht maanden
 • Welke activiteit mag je uitvoeren?

  Bij de gebruiker thuis:

  • Schoonmaken van de woning
  • Ramen poetsen
  • Wassen en strijken van huishoudlinnen
  • Bereiden van maaltijden
  • Occasionele naaiwerken
  Buiten de privé-omgeving van de gebruiker:
  • Boodschappen doen
  • Begeleiding transport van bejaarden of minder mobiele mensen
 • Welke activiteiten mag je niet uitvoeren?

  • Poetsen van een trappenhal
  • Poetsen van fabrieksgebouwen of kantoren van vrije beroepen of bedrijven
  • Klusjes
  • Tuinonderhoud
  • Kinderopvang
  • Werken op meer dan 2 meter hoogte (vb: afwassen van plafond op een hoge ladder)
  • Gevaarlijk, ongezond of onaangepast werk (vb: buiten poetsen bij regen, sneeuw, vrieskou of hoge temperaturen)
 • Wat zijn de voordelen van werken met dienstencheques?

  • Een gepast loon dat volgens officiële barema’s is bepaald, nooit minder! Voor elke dienstencheque die je inlevert, ontvang je van ons een bruto startloon van 10,28 €
  • Je kiest zelf op voorhand de werktijden die je goed uitkomen en laat die dan aan ons weten, zodat wij hiermee rekening kunnen houden in onze zoektocht naar een of meerdere geschikte gezinnen
  • Je hebt recht op sociale voordelen zoals een dertiende maand, verlof en pensioenuitkering
  • Bij een ongeval in de woning of tijdens het heen en weer rijden naar en van het werk ben je verzekerd door Z-Staffing
  • Je arbeidsperiodes tellen mee voor het toekennen van de jaarlijkse vakantie en voor het vakantiegeld evenals voor de berekening van je pensioen
 • Werkwijze

  Z-Staffing stelt samen met jou een werkrooster op in functie van je vooropgestelde beschikbare werktijden. Zowel voltijdse als deeltijdse regelingen zijn mogelijk. Je werkt de hele week zoals overeengekomen in het werkrooster. Voor elk gepresteerd uur bezorgt de particulier je 1 dienstencheque die door hem/haar ondertekend is.

  Op het einde van de week breng je al je ontvangen dienstencheques naar Z-Staffing. Je ontvangt een bewijsje van de binnengeleverde cheques. Wij betalen vervolgens je loon per overschrijving op je bankrekening uit.

  Indien de particulier reeds dienstencheques heeft besteld maar nog niet heeft ontvangen, vraag dan een ondertekend attest van je werkuren en je dienstencheques die je nog tegoed hebt.

 • Je statuut als arbeider huishoudhulp

  Wanneer je werkt als huishoudhulp via het systeem van dienstencheques heb je het statuut van werknemer.

  Je hebt een arbeidsovereenkomst waarbij dezelfde bepalingen gelden als voor elke werknemer (RSZ, bedrijfsvoorheffing, ziekte-, vakantie-, en feestdagenregeling, pensioenopbouw, transportvergoeding, vakantiegeld, ...)

  • Het startuurloon bedraagt 10,28 €. Je ontvangt eveneens een transportvergoeding volgens de wettelijke barema’s
  • Overuren zijn niet toegestaan. Je kan dus maximum 9 uren per dag werken en 38 uren per week
  • Als werknemer mag je geen bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad (kinderen, neef/nicht, tante/oom, kleinkind) van de particulier of een lid van het gezin, noch dezelfde verblijfsplaats hebben als de particulier
  • Je moet minimum 1 dag ingeschreven zijn bij de VDAB als werkzoekende vooraleer je mag werken in dit systeem. Je mag wel al ergens anders deeltijds aan de slag zijn
  • Elke gewerkte dag via dit systeem telt mee voor de opbouw van je pensioen