• Info voor particulieren

 • De dienstencheques

  Met dienstencheques kan u als particulier beroep doen op huishoudelijke hulp, en dit met een financiële tussenkomst van de overheid. Iedereen kan dienstencheques aankopen.
  Prijs per cheque: De aankoopprijs van uw eerste 400 dienstencheques is vastgelegd op €8,50 ; de aankoopprijs van uw laatste 100 dienstencheques is vastgelegd op €9,50. Hiervan is 30% aftrekbaar.

  Opgelet: Prijsstijging naar aanleiding van begrotingsakkoord juni 2013 vanaf 1 januari 2014 zal een dienstencheque €9 per uur kosten voor de eerste 400 dienstencheques; de aankooppijs van de laatste 100 dienstencheques zal vanaf dan €10 bedragen.

 • Huishoudelijke hulp

  Activiteiten bij de gebruiker thuis:

  • Schoonmaken van de woning
  • Ramen poetsen
  • Wassen en strijken van huishoudlinnen
  • Bereiden van maaltijden
  • Occasionele naaiwerken

  Buiten de privé-omgeving van de gebruiker:

  • Boodschappen doen
  • Begeleiding transport van bejaarden of minder mobiele mensen

  Verboden taken:

  • Poetsen van een trappenhal
  • Poetsen van fabrieksgebouwen of kantoren van vrije beroepen of bedrijven
  • Klusjes
  • Tuinonderhoud
  • Kinderopvang
  • Werken op meer dan 2 meter hoogte (vb: afwassen van plafond op een hoge ladder)
  • Gevaarlijk, ongezond of onaangepast werk (vb: buiten poetsen bij regen, sneeuw, vrieskou of hoge temperaturen)
 • Bekomen dienstencheques

  Eerst moet men zich inschrijven bij Sodexho voor het bekomen van dienstencheques.

 • Hoe inschrijven?

  U kan zich gratis inschrijven bij de firma Sodexo.
  Inschrijven kan op verschillende manieren:

  Via Internet. De on-line inschrijving gaat het snelst en staat 24 u/24 en 7d/7 ter beschikking
  Met een inschrijvingsformulier. Dit formulier is beschikbaar:
  • op de website www.dienstencheques-rva.be;
  • bij de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA)
  • bij erkende ondernemingen
  • u kan een exemplaar aanvragen per telefoon (02 547 54 95)
  Stuur het volledig ingevulde formulier terug per fax (02 547 54 96) of met de post aan: Sodexo – Cel Dienstencheques – Charles Lemairestraat 1 – 1160 Brussel.

  U kiest uw profiel bij inschrijving: bestel ofwel papieren ofwel elektronische dienstencheques.
  Als u niet tevreden bent met het gekozen profiel kan u het nog altijd veranderen op onze beveiligde website. Het nieuwe profiel zal dan in voege treden wanneer u opnieuw een bestelling voor dienstencheques plaatst.
  Sodexo bevestigt u in elk geval uw inschrijving. Bij deze bevestiging krijgt u uw gebruikersnummer evenals uw toegangscode tot onze beveiligde website.

 • Bestellen van dienstencheques

  Zodra u uw gebruikersnummer ontvangt, kan u dienstencheques bestellen.
  Houd voor de berekening van het aantal dienstencheques en de frequentie van uw bestellingen ook rekening met het feit dat ze 8 maanden geldig zijn.
  Maak 8,50 € per dienstencheque over op de bankrekening vermeld in uw bevestiging van inschrijving.
  De minimale bestelling bedraagt 10 dienstencheques (u bent er niet aan gehouden met veelvouden van 10 te bestellen; het kunnen er eveneens 12, 15 of 23 zijn ....).
  Geef uitsluitend uw gebruikersnummer op in het vak “gestructureerde mededeling” van uw overschrijving.
  De algemene regel stelt de aankooplimiet voor dienstencheques op 500 per kalenderjaar.

  Wanneer het om papieren dienstencheques gaat, stuurt Sodexho die per post toe binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. U krijgt uw cheques op het leveringsadres dat u op uw inschrijvingsformulier hebt ingevuld.
  In het geval van elektronische dienstencheques komen ze in uw elektronische portefeuille van zodra men uw betaling ontvangen.

 • Fiscaal aftrekbaar

  De aankoop van dienstencheques is fiscaal voordelig. Een bedrag van €1380 (d.w.z. maximum 162 dienstencheques van € 8,5 en 153 van € 9) geeft  recht op een belastingaftrek van 30%. Deze beperking per gebruiker  is van toepassing vanaf 1 juli 2013.

  Uitzondering voor 2013:  voor de uitgaven gedaan vóór 1 juli 2013 geldt  de belastingvermindering nog tot 2.720 EUR. 

  Een uur kost dus na aftrek van belastingen € 5,95 € (bij aankoopwaarde € 8,5). Alle cheques boven het maximum van 150  worden uitgesloten van de berekening van de belastingvermindering. 
  Opgelet:  Na de prijsstijging naar aanleiding van begrotingsakkoord van juni 2013 zal vanaf 1 januari 2014  een dienstencheque € 9  per uur kosten (€ 10 vanaf aankoop >400 en maximum 500). Voor de eerste 150 dienstencheques komt dit  na belastingsaftrek neer op netto € 6,30 per uur. Vóór 1 maart van elk jaar ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingsaangifte moet voegen.

 • Werking

  Papieren dienstencheques: het betekent dat u gekozen hebt voor het profiel papieren dienstencheques
  U geeft één volledige dienstencheque (dus met inbegrip van het af te scheuren luik) per volledig gepresteerd uur aan de persoon die bij u werkt. U vult de datum in (de effectieve datum van de prestatie) en u zet uw handtekening. Kruis ook de activiteit aan van de prestatie.
  Eventuele andere onkosten die voor uw rekening zijn, zoals verplaatsingsonkosten dient u te betalen met de gebruikelijke betaalmiddelen en niet met dienstencheques.

  Elektronische dienstencheques: het betekent dat u gekozen hebt voor het profiel elektronische dienstencheques.
  Als u elektronische dienstencheques wenst te gebruiken moet u beschikken over een telefoon of een GSM, die door uw huishoudhulp kan gebruikt worden. Een PC met een aansluiting op het Internet is nuttig maar niet absoluut noodzakelijk.
  Uw huishoudhulp voert de overeengekomen dienst voor u uit. Wanneer hij/zij klaar is, bevestigt hij/zij met uw vaste telefoon of met uw GSM, op kosten van Sodexo, de uitvoering aan een Interactieve Spraakdienst. Dit systeem is 24u/24 en 7d/7 toegankelijk. Hij/zij kan dus onmiddellijk zijn prestaties melden aan zijn werkgever (de erkende onderneming) in de taal van zijn keuze.
  De huishoudhulp voert hiervoor zijn/haar persoonlijke toegangscode in die hij/zij van zijn Z-Staffing heeft gekregen. Hij/zij geeft eveneens het type prestatie, het aantal volledig gepresteerde uren en de code die met die prestatie overeenkomt op.
  Op het einde van de opname hoort uw huishoudhulp nog eens een samenvatting van wat hij/zij heeft ingevoerd en kan hij/zij bevestigen of weigeren. De Interactieve Spraakdienst registreert automatisch de datum van de prestatie. Van zodra de werknemer alles heeft bevestigd, kan Z-Staffing de volledige informatie m.b.t. de prestatie op het beveiligde extranet lezen.
  Wanneer de erkende onderneming de prestatie gevalideerd heeft (ten laatste 5 dagen na de prestatie), hebt uzelf nog 4 werkdagen de tijd om de prestatie goed te keuren of te betwisten (facultatieve goedkeuring).
  9 dagen na de prestatie wordt deze automatisch gevalideerd, ook zonder uw tussenkomst.
  U kan op elk moment het saldo van uw dienstencheques raadplegen via Internet of via de Interactieve Spraakdienst (tel : 02 547 54 92).

 • Verzekering

  De huishoudhulp is via Z-Staffing verzekerd voor arbeidsongevallen.
  Ook bij materiële schade dient u Z-Staffing onmiddellijk op de hoogte te stellen, zo kunnen wij tijdig aangifte doen bij onze verzekeringsmaatschappij.

 • Contactgegevens

  Voor alle vragen en informatie kun je terecht in onze Home Services kantoren:

  Z-Staffing GenkZ-Staffing Antwerpen
  Dieplaan 83Bataviastraat 1
  3600 Genk2000 Antwerpen
  089/61.44.1203/541.42.41

  homeservices.limburg@z-staffing.org        

  homeservices.antwerpen@z-staffing.org
  Z-Staffing Charleroi 
  Boulevard Jacques Bertrand 2 
  6000 Charleroi 
  071/20.45.90 

  homeservices.hainaut@z-staffing.org