• Lid van Federgon

  Als Federatie van partners voor werk groepeert Federgon de wervings-, search en selectiebedrijven, de outplacementbedrijven, de uitzendbedrijven, de projectsourcingsbureaus, de opleidingsbedrijven, de interim managementbedrijven en de dienstenchequesbedrijven.

 • Vooraleer een uitzendkantoor kan toetreden, moet het slagen voor de toetredingsaudit van Federgon. Vervolgens voert de koepelfederatie tweejaarlijks een audit uit op de werking van haar leden. Hierbij worden strenge controles toegepast.

  Het Federgonlabel staat borg voor ethiek en deontologie. Het bevestigt tevens de wil van de betrokken partijen om kwalitatief hoogstaande diensten te bieden aan hun klanten: de ondernemingen en de werknemers/werkzoekenden.


 • VCU-label

  Z-Staffing stelt veilig werken van haar uitzendkrachten als hoogste prioriteit. Vandaar dat wij zoveel belang hechten aan onze VCU-certificering.

 • VCU staat voor Veiligheids-Checklist Uitzendbureaus. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichtings- en screeningssysteem ten behoeve van uitzendbureaus die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

 • VCU certificaat
  Download

 • ESF kwaliteitsopstap


  Begin 2012 bevestigde de ESF-auditcel voor onze ganse organisatie de goedkeuring van de ESF-kwaliteitsopstap. Hiermee hebben we bij ESF kunnen bewijzen dat onze organisatie beantwoordt aan de minimumvereisten van een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering.


 • Qfor erkenning

  Op 24/07/12 behaalden we het Qfor label voor de activiteiten van ‘training en consulting’ van onze divisie Z-Staffing Consultancy. Hiervoor werd een audit met ClientScan uitgevoerd door de firma Management Information.

 • Uit de synthese mbt training:

  "Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden in hun algemene indruk over Z-Staffing en haar opleiding. De deelnemers waarderen het feit dat ze veel bijgeleerd hebben. De opdrachtgevers appreciëren de competenties van Z-Staffing in het kader van haar opleidingsaanbod. De opleidingsklanten bevelen de organisatie aan."

  Uit de synthese mbt consulting:

  Z-Staffing laat een goede tot zeer goede indruk na bij al haar klanten. De sterke punten van de organisatie zijn haar klantgerichtheid, de competenties van de consultants, de nagekomen afspraken en de prijs. De organisatie wordt door haar consultingklanten aanbevolen."

 • Erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille

  Onze erkenning heeft betrekking op 3 domeinen: 

  (1) Opleiding: erk.nr. DV.O206806

  (2) Advies: erk.nr. DV.A206807

  (3) Strategisch advies: erk.nr. DV.S206808.

 • Voortaan zal een KMO die beroep doet op Z-Staffing onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een gedeeltelijke terugbetaling door de Vlaamse overheid. Dus, dezelfde kwaliteit van dienstverlening maar aan een voordelig tarief.

  Voor de 3 respectievelijke domeinen vertegenwoordigt dit een terugbetaling van:

  1) Opleiding: 50% van de opleidingskost met een maximum van 2500 EUR/kalenderjaar

  2) Advies: 50% van het ereloon met een maximum van 2500 EUR/kalenderjaar

  3) Strategisch advies: 50% van het ereloon met een minimale steun van 5000 EUR (min. projectbedrag van 10000 EUR) en maximum van 25000 EUR/kalenderjaar

  Voor meer informatie over de domeinen, de terugbetaling en de procedure kan u terecht op www.kmo-portefeuille.be.

 • VDAB Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling

  Voor het uitbouwen van onze expertise in rekrutering én opleiding van werkzoekenden hebben we bij Z-Staffing al verschillende jaren een goede samenwerking met verschillende afdelingen van de VDAB. Dit is zeker een meerwaarde in onze dienstverlening naar kandidaten en bedrijven.

  Omdat we deze samenwerking naar de toekomst toe nog willen versterken, hebben we sinds midden juli het Mandaat voor Kosteloze Competentieontwikkeling verkregen van VDAB.

  Met dit Mandaat erkent VDAB dat Z-Staffing beschikt over de nodige infrastructuur, accommodatie, expertise, organisatiestructuur en andere noodzakelijkheden voor het inrichten van opleidingen voor werkzoekenden. Concreet betekent dit dat Z-Staffing voortaan kan intekenen op opdrachten voor opleiding van werkzoekenden, die door VDAB en/of de Provincies worden uitbesteed.

  Meer info hierover vind je op de partnersite van VDAB via http://partners.vdab.be/mandaten/index.shtml.